Hyundai Elantra Club Thailand ฮุนได เอลันตร้าคลับ (ประเทศไทย)

มุมสมาชิก - Member Zone => พบปะสังสรรค์ Meeting และกิจกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: James ECT-22 ที่ 24 ก.พ. 2016, 16:17:34

หัวข้อ: อีกแค่ 1 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: James ECT-22 ที่ 24 ก.พ. 2016, 16:17:34
Update ครับผม

สรุปแล้วนะครับ เรื่องเวลา ขอแจ้งให้ทราบครับ
เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เจอกัน เราจะเริ่มพิธีการตั้งแต่ 10.30 - 11.30 ขอให้ไปถึงก่อนจะดีมากครับ
หลังจากนั้นก็จะออกไปทานข้าวด้วยกัน
น้องฟ้า Jiraporn Wirotsakun กำลังรวบรวมจำนวนคนที่จะเข้าร่วม น้องจะติดต่อทางร้านอาหารเพื่อจองโต๊ะให้เรา สำหรับอาหารกลางวันครับ

หนุ่มๆสาวๆช่วยแต่งตัวกันสวยๆหลาอๆนะครับ ขอถาายรูปภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้หน่อยนะครับ

เพิ่มเติมเรื่องเวลาครับ
09.00 - 10.30 เจอกันที่ที่จอดรถหน้าสถานเลี้ยงเด็กอ่อน บ้านปากเกร็ด ถ่ายรูปร่วมกัน แต่งรถกันด้วย
10.30 - 11.30 เริ่มพิธีมอบของบริจาคให้ทางสถานเลี้ยงเด็กอ่อน บ้านปากเกร็ด
11.30 - 12.30 ออกเดินทางไปร้านอาหารสองฝั่งคลอง
12.30 - 15.00 รัปทานอาหาร
15.00 กลับบ้าน
หัวข้อ: อีกแค่ 4 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: James ECT-22 ที่ 24 ก.พ. 2016, 16:20:06
นี่คือที่ๆเราจะไปกันนะครับ

ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506ให้การอุปการะเด็กทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้ง หลังคลอด ทิ้งตามที่สาธารณะ ทิ้งกับผู้รับจ้างเลี้ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ผู้ที่นำเด็กส่งเข้ารับการอุปการะ อาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตนเอง โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจะดำเนินการตามภารกิจ ในการคุ้มครองเด็กตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 2550

บริการของสถานสงเคราะห์

1. บริการด้านการเลี้ยงดู
- ปัจจัยสี่
- ฝึกกิจวัตรประจำวัน
- จัดพี่เลี้ยงดูแลเด็กตามเรือนนอน

2. บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
- นวดสัมผัส
- กายภาพบำบัด
- ส่งเสริมการศึกษา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
- จัดศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
- จัดฝึกกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต และกิจกรรมตามประเพณี
- กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ จิตใจ-อารมณ์ สังคม
 และสติปัญญา

3. บริการด้านจิตวิทยา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
- วัดพัฒนาการ
- จัดทำกลุ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์

4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
- จัดทำทะเบียนประวัติเด็ก
- ดำเนินการด้านทะเบียนราษฎร์เด็ก
- ติดตามประวัติเด็ก
- ประสานงานจัดหาครอบครัวบุญธรรม
- ส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวเดิม
- ติดตามผล
- จัดหาอาสาสมัครเลี้ยงดูเด็ก
- ให้คำปรึกษาครอบครัว
- ดำเนินงานด้านครอบครัวอุปการะ
- ให้การคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

5. บริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
- จัดอาคารแยกเด็กป่วย
- จัดแพทย์ตรวจรักษาเด็กป่วย
- ให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น และภูมิคุ้มกันโรคเฉพาะ
- ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
- ส่งเด็กไปรับการตรวจรักษายังโรงพยาบาล
- ให้สุขศึกษาแก่พี่เลี้ยง
หัวข้อ: อีกแค่ 4 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: James ECT-22 ที่ 24 ก.พ. 2016, 16:20:56
งานบริจาค / เลี้ยงอาหารเด็ก

สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก
1. เสื้อแขนสั้นเด็ก 1 ปี - 6 ปี
2. กางเกงขาสั้นเด็ก 1 ปี - 6 ปี
3. นมผงดูเม็กช์เด็กสูตร 1
4. นมผงตราหมีสูตร 2

*** ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

บริจาคเงินเข้าสถานสงเคราะห์ฯ
- หากประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กโปรดโอนเงินเข้าบัญชี  ออมทรัพย์  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด  เลขที่บัญชี 123-1-40021-8
-  หากทำการโอนบัญชีเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งที่อยู่และเอกสารการโอนได้ที่อีเมล์    Pakkredbabieshome@hotmail.com หรือ Fax 02-583-8314  กด  4   สถานสงเคราะห์จะได้ออกใบเสร็จส่งกลับไปให้

ขั้นตอนการจองเลี้ยงอาหารของสถานสงเคราะห์
1. โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่หมายเลข  02-583-3000,  02-583-8314   ต่อ  111,112 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ทางสถานสงเคราะห์เปิดทำการจองเลี้ยงอาหารทุกวัน
2.  ผู้จองเลี้ยงอาหารต้องระบุวันที่ต้องการเลี้ยง  และมื้อที่ต้องการ  สถานสงเคราะห์มีการเปิดให้จอง  2  มื้อ  คือ มื้อเที่ยง  เด็กเริ่มรับประทานอาหารในเวลา  11.30 น.   และมื้อเย็นเด็กเริ่มรับประทานอาหารเวลา 16.30 น.
3.  ราคาในการจองเลี้ยงอาหาร มื้อกลางวัน 4,500 บาท มื้อเย็น 6,500 บาท เลี้ยงเด็กทั้งสถานสงเคราะห์  จะมีเจ้าหน้าที่จัดทำอาหารให้ทุกครั้ง โดยผู้จองนำเงินมาจ่ายในวันจัดเลี้ยง
4.  หากไม่สามารถนำเงินมาจ่ายค่าอาหารเลี้ยงเด็กได้    สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสถานสงเคราะห์ได้    แล้วส่งเอกสารการโอนให้กับทางสถานสงเคราะห์  ได้ที่อีเมล์  Pakkredbabieshome@hotmail.com  หรือ Fax 02-583-8314  กด  4
หัวข้อ: อีกแค่ 4 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: James ECT-22 ที่ 24 ก.พ. 2016, 16:22:14
ต่างคนต่างไปครับ
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไดๆ

อยากเจอเพื่อนสมาชิกเท่านั้นเองครับ แล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับ
หัวข้อ: Re: อีกแค่ 4 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: pongroofman ที่ 26 ก.พ. 2016, 17:03:50
ต่างคนต่างไปครับ
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไดๆ

อยากเจอเพื่อนสมาชิกเท่านั้นเองครับ แล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับ

งานนี้ ได้ กระทบไหล่ คนดังอย่างพี่จิม ตัวจริงเสียงจริง .. ผมตื่นเต้นมากครับ
หัวข้อ: อีกแค่ 1 วันกับนัดหมายกิจกรรมทำบุญครั้งแรก ECT ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
เริ่มหัวข้อโดย: James ECT-22 ที่ 28 ก.พ. 2016, 01:37:09
ต่างคนต่างไปครับ
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไดๆ

อยากเจอเพื่อนสมาชิกเท่านั้นเองครับ แล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับ

งานนี้ ได้ กระทบไหล่ คนดังอย่างพี่จิม ตัวจริงเสียงจริง .. ผมตื่นเต้นมากครับ
:-X :-X :-X